Instytucje

 

GBP w Michowie

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie pełni funkcje ośrodka kultury w gminie. Biblioteka powstała w 1948 roku. Założycielką jej była kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie - Wiktoria Zięba.
Część księgozbioru została zakupiona z kredytu Planu Inwestycyjnego na 1949 rok, a część otrzymana nieodpłatnie od Ministerstwa Oświaty. Początkowo księgozbiór liczył 650 książek, Biblioteka czynna była trzy razy w tygodniu. Pierwszym jej pracownikiem była Zofia Czajka, a następnie od 1952 roku przez 38 lat kierowała biblioteką Janina Dąbrowska-Wójcik.
Wraz z upływem czasu w bibliotece przybywało książek i czytelników. Powstawały liczne punkty biblioteczne. Początkowo Biblioteka mieściła się w budynkach prywatnych, ciasnych nieprzystosowanych do potrzeb czytelników. W latach 1989-1992 mieściła się w pomieszczeniu GS-u, skąd została przeniesiona do budynku Straży Pożarnej w Michowie, gdzie nadal prowadzi działalność.
 
Brak czytelni zastępuje zorganizowany kącik czytelniczy, gdzie można korzystać z księgozbioru bibliotecznego i prasy. Księgozbiór liczy ponad 25000 woluminów i każdego roku wzbogaca się o nowe książki. Biblioteka ma około 1100 czytelników, którzy rocznie wypożyczają około 24000 książek. Biblioteka prowadzi działalność kulturalną i oświatową - organizowane są imprezy środowiskowe takie jak konkursy i spotkania literackie, wystawy. Dla dzieci wyjazdy do kina, teatru, na imprezy artystyczne, pokazy.
Biblioteka czynna jest codziennie w godz. 9.00 - 17.00