Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Historia

 

Początki Michowa sięgają średniowiecza, kiedy to funkcjonował jako śródleśna osada (niektóre źródła wymieniają datę jego lokacji na rok 1494 lub 1499).
Pewne jest, że w I poł. XVI występuje już jako miasto. Pierwszymi właścicielami byli Michowscy herbu Gryfita. To im Michów zawdzięcza prawa miejskie w roku 1531, kościół, szpital i szkółkę. Michowscy z Michowa byli blisko związani z ojcem poezji polskiej Janem z Czarnolasu, za sprawą ożenku Wojciecha z Krystyną – córką poety.
Po okresie krótkiej prosperity, zawieruchy wojenne XVII w. w Rzeczpospolitej nie ominęły również Michowa, który został spalony najprawdopodobniej przez wojska J.Rakoczego. Po śmierci ostatniego z Michowskich - Franciszka w 1732 r., osada przeszła w posiadanie Ewy Szaniawskiej, Kasztelanki Lubelskiej, a następnie drogą darowizny lub sprzedaży w ręce oo. jezuitów z Lublina. Dzięki nowym właścicielom Michów otrzymał w 1745 roku prawa miejskie tzw. magdeburskie z rąk króla Augusta. Oznaczało to otrzymanie przywileju na 5 jarmarków i herbu. Był to topór św. Józefa w lilii z napisem „plectit et aedificat” (ukarał i buduje).
Po kasacji zakonu w 1773 r. Michów przeszedł w posiadanie Anny z Sapiechów Jabłonowskiej, potem Ignacego Potockiego, by na początku XIX w stać się własnością rodziny Piotrowskich. Położony z dala od większych miast, pozbawiony dróg bitych, bez rozwiniętego przemysłu, miał Michów typowo rolniczy charakter. Jedyne co go wyróżniało spośród podobnych miasteczek Lubelszczyzny, to ożywiony handel i w miarę rozwinięte rzemiosło.
Po upadku powstania styczniowego w 1869 r. Michów stracił prawa miejskie, i zostal przydzielony do gminy Chudowola, ktorej siedziba pozostala w Michowie. Pierwszym wójtem nowej gminy zostal Tomasz Jankowski z Ostrowa, a pisarzem Mateusz szczygieł - michowianin. Oprócz Michowa gmine Chudowola tworzyły wsie: Węgielce, Ostrów, Katarzyn, Mejznerzyn, Meszno, Rudzienko. W 1865 r. zaborcy zalożyli w Michowie sąd gminny, który działał do 1921 r.
Burzliwe i tragiczne wydarzenia obu wojen w XX wieku nie ominęły Michowa. Zbrodnicza ideologia faszystowska unicestwiła prawie połowę mieszkańców Michowa, głównie pochodzenia żydowskiego a wraz z nimi zniknęła synagoga, łaźnia a nawet kirkut.
 
Publikacje na temat Michowa:
1. W.J. Śliwina, F. Tracz "Ziemia Lubartowska szkic monograficzny, ilustrowany"
2. S. Warchoł "Nazwy miast Lubelszczyzny"
3. Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi Michowskiej J. Remiszewski, 2010 "Z dziejów Michowa"