Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

mgr Elżbieta Rodak

Kontakt: 081 8566001 wew.21

mail: e-rodak@michow.eurzad.eu

 

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie spraw inwestycyjnych w gminie.
2. Przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu wyposażenia w infrastrukturę techniczną /drogi, kanalizacja sanitarna, wodociągi, oświetlenie uliczne/ terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe i inne.
3. Przygotowywanie i organizowanie przetargów na prowadzone inwestycje w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania planowanych i prowadzonych inwestycji z funduszy unijnych.
5. Pozyskiwanie środków finansowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacje, pożyczki, kredyty Nar. Fund. Ochr. Środ. i Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodn.
6. Sporządzanie wniosków przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i funduszy krajowych na prowadzone inwestycje.
7. Udział przy odbiorze końcowym i rozliczeniu wykonanego zadania, przekazywanie dokumentacji do księgowości.
8. Bieżące sprawdzanie prowadzonych inwestycji w zakresie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową.
9. Przygotowywanie i realizacja inwestycji drogowych w zakresie budowy i przebudowy istniejących dróg gminnych.
10. Stała współpraca  z referatem księgowo-podatkowym w zakresie planowania inwestycji komunalnych i rozliczenia projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.

Drukuj