Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy dyżuruje

W każdą środę od 900 do 1100

Aktualności

  • "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"
  • OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  • UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W BANKU!
  • FINAŁ POWIATOWY W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW "GIMNAZJADA"
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
2015.11.16
„Rocznego programu współpracy Gminy Michów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
więcej...