Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Zabytki

Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

Dzięki zabytkom na terenie gminy Michów nie zaginie pamięć o przeszłości istnieje też nadzieja na lepszą przyszłość.

Do najcenniejszych zabytków na terenie gminy Michów należą:

- zespół kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnie

  a) kościół murowany z 1781-1785 r.

  b) dzwonnica

  c) brama-dzwonnica

  d) ogrodzenie z kapliczkami

  e) plebania z 1910 r.

   

   

 

- zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie

  a) kościół murowany z 1878-1881 r.

  b) brama-dzwonnica

  c) ogrodzenie

  d) plebania

  

 www.parafia-michow.com/

- kaplica grobowa Korwin-Piotrowskich na cmentarzu grzebalnym w Michowie

 

- kapliczka św. Onufrego

 

- układ urbanistyczny Michowa z I poł. XVI w. ulic Baranowskiej, Partyzanckiej, Rynek I

   

- wiatrak koźlak we wsi Rudzienko z ok. 1925 r.

Oprócz wymienionych obiektów do budowli zabytkowych zaliczane są liczne domy i zagrody wiejskie oraz przydrożne kapliczki. W sumie na terenie gminy jest prawie 90 zabytków.